Categorie

:

Het vak

Onder de noemer “Het Vak” verzamelen we informatie die vooral gaat over het beoefenen van de discipline data-ethiek in de breedste zin van het woord. Zie ook de categorieën Praktijk en Tools.

In haar opiniestuk Brave: What it means to be an AI ethicist betoogt Olivia Gambelin dat wat een data-ethicus vooral moet doen, is: moedig zijn. In Becoming an upstander in AI Ethics neemt Abhishek Gupta een vergelijkbaar standpunt in. Timnit Gebru en Margaret Mitchell hebben bij Google gemerkt wat daarvan de consequenties kunnen zijn.

Goede data-ethici zullen de komende jaren voor organisaties moeilijk te vinden zijn, betoogt Alex Woodle onder de veelzeggende titel Looking For An AI Ethicist? Good Luck.

Je kunt data-ethiek ook "digitale duurzaamheid" noemen en het zien als onderdeel van maatschappelijk ondernemen. Uit onderzoek van het Impact Centre Erasmus blijkt echter dat MVO-experts nog weinig affiniteit hebben met data-ethiek.

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 5 augustus 2021.