Gebied

:

Arbeid

AIethicist.org heeft een breed overzicht van de impact van AI op arbeid, met veel aandacht voor de data-ethische aspecten.

Twee veelbesproken onderwerpen zijn (bias in) AI en algoritmes gebruikt voor werving en selectie, en het gebruik ervan voor het aansturen, monitorenen beoordelen van werknemers, in het bijzonder als het gaat om de ‘gig economy’.

Werving en selectie

PW interviewde VU-promovenda Elmira van den Broek over haar onderzoek naar de eerlijkheid van het selecteren met algoritmes binnen een grote multinational. Enkele jaren geleden bleek een algoritme dat door Amazon in het geheim werd ingezet bij werving vrouwen stelselmatig te discrimineren.

Zie ook:

Aansturen, monitoren en beoordelen

Recente overzichten zijn:

Een overzicht van concrete aandachtspunten en beheersmaatregelen vind je in People analytics in the workplace – how to effectively enforce labor rights ∙ AlgorithmWatch ∙ 2021.

Zie ook:

Laatst bijgewerkt: 9 september 2021

Arbeid

Vrouwen staan bij sollicitaties al 1-0 achter door algoritme

Op vacaturesites vindt seksisme plaats door algoritmen.

LinkedIN experiment raises ethical red flags

LinkedIn experiment changed job prospects for millions — and it raises red flags: privacy experts

The Ethics of Leveraging Data to Improve Diversity and Inclusion

Hoe kunnen data op een ethische manier ingezet worden om diversiteit op de werkvloer te bevorderen? Panel o.l.v. Dave Cohen (IAPP) met Jared Coseglia (TRU Staffing Partners), Michael McCullough (Macy's), Nestor Rivera (GE Healthcare) en Jutta Williams (Twitter).

What's Hot in AI & How Ethics is Guiding the Development of Technology

Vijf panelleden bespreken de nieuwste ontwikkelingen op AI-gebied, met specifieke aandacht voor de rol die data-ethiek speelt bij het richting geven daaraan.