Gebied

:

Financieel

Momenteel beperkt deze categorie zich nog grotendeels tot de verzekeringswereld. Binnenkort lees je hier ook meer over data-ethiek bij banken, kredietscores enz.

Verzekeraars 

De AFM en DNB voerden in 2019 een verkenning uit naar AI in de verzekeringssector, met volop aandacht voor de ethische aspecten. Het Verbond van Verzekeraars stelde een jaar later een Ethisch kader datagedreven besluitvorming op. Zie ook het interview hierover met Robert de Snoo.

In een dubbelinterview met Philip Brey (Universiteit Twente) geeft Karin Bos van Achmea aan dat “Data en Ethiek” een van de vier overkoepelende thema’s is bij de transitie van het bedrijf naar een digitale en data-gedreven verzekeraar. Naleving van het kader is voor de meeste verzekeraars (als leden van het Verbond) per 1 januari 2021 verplicht.

Kredietbeoordelingen

Overzichten

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

Financieel

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Uit de Solidariteitsmonitor blijkt dat datagebruik weinig tot geen invloed heeft op premiedifferentiaties.

Ethisch kader datagedreven besluitvorming verzekeraars

Verplichte zelfregulering per 1 januari 2021 van het Verbond van Verzekeraars.

Short Term Assignment Data Ethics Lead

Tijdelijke vervanging van de Data Ethics Lead voor de rest van 2021.