H

et Ethisch kader datagedreven besluitvorming vraagt van verzekeraars om een aantal extra checks te doen bij de inzet van moderne technologieën zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, chatbots en automatische besluitvorming. Het gaat om open normen met een, in potentie, brede scope, gericht op datagedreven toepassingen: de verzekeraar dient zelf de exacte scope te bepalen.

Voor leden van het Verbond van Verzekeraars is naleving van het kader vanaf 1 januari 2021 verplicht.