Categorie

:

Praktijk

Principes, richtlijnen en frameworks zijn mooi, maar data-ethiek moet je vooral ook dĂłen. Alleen... hoe dan? Onder de noemer Tools brengen we instrumenten bij elkaar die kunnen helpen, en bij Voorbeelden concrete voorbeelden. Deze categorie, Praktijk, richt zich op meer algemene informatie over het in de praktijk brengen van data-ethiek. Zie ook Het Vak.

In Ethical by Design: Measuring and Managing Digital Ethics in the Enterprise doen Charles Radclyffe en Richard Nodell een praktijkgericht voorstel voor het stapsgewijs organisatiebreed verankeren van data-ethiek.

Abhishek Gupta werkt aan een boek Actionable AI Ethics, dat dit jaarverschijnt. In de aanloop daarnaar publiceert hij verschillende voorproefjes, zoals Small steps to actually achieving responsible AI en To achieve Responsible AI, close the "believability gap". Zie ook zijn samenvatting van Explaining the Principles to Practices Gap in AI van Daniel Schiff et.al.

In hun boek Ethical Data and Information Management: Concepts, Tools and Methods verbinden Katherine O’Keefe en Daragh O Brien data-ethiek aan gangbare praktijken op het gebied van het beheer, de kwaliteit en de governance van data.

In Ethics as a service: a pragmatic operationalisation of AI Ethics doen Jessica Morley en haar mede-auteurs een voorstel voor de juiste verhoudingen centraal/decentraal en intern/extern.

Het World Economic Forum beschrijft in een case study hoe Microsoft data-ethiek heeft vormgegeven.

Elders gaan we nader in op Ethics Washing, het misbruiken van ethiek om onder regelgeving uit te komen. In Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical laat Luciano Floridi valkuilen zien die onbedoeld een vergelijkbaar effect kunnen hebben.

Laatst bijgewerkt: 23 januari 2022.

Praktijk

Vooraankondiging AiNed ELSA Labs

Hoe kunnen we de ontwikkeling van AI-technologie sturen richting betrouwbare en mensgerichte AI?

Opleiding Gespreksleider Data-Ethiek

Een 6-daagse opleiding voor het leiden van gesprekken over data-ethiek en technologie.

AI maakt het voor vrouwen moeilijker om foto’s op sociale media te plaatsen

Onderzoek van The Guardian toont aan dat foto’s van vrouwen eerder als ongepast worden aangemerkt.

Governance algoritmes: meer dan ethiekcommissie

UWV zette onlangs de eerste stappen in governance van algoritmen.

De ethische kracht van de praktijk

Een ECP Deelnemersspecial over ethiek en digitalisering.

Nederland temt Big Tech

De New York Times interviewde Sjoera Nas over DPIA’s voor Big Tech toepassingen.

Provincies richten ethische commissie op voor digitalisering

De commissie gaat zich vooral richten op vraagstukken die alle provincies raken.

Algoritmeregister moet discriminatie helpen voorkomen

De overheid lanceert het Algoritmeregister voor transparantie en eerlijkheid over algoritmes.