Categorie

:

Praktijk

Principes, richtlijnen en frameworks zijn mooi, maar data-ethiek moet je vooral ook dóen. Alleen... hoe dan? Onder de noemer Tools brengen we instrumenten bij elkaar die kunnen helpen, en bij Voorbeelden concrete voorbeelden. Deze categorie, Praktijk, richt zich op meer algemene informatie over het in de praktijk brengen van data-ethiek. Zie ook Het Vak.

In Ethical by Design: Measuring and Managing Digital Ethics in the Enterprise doen Charles Radclyffe en Richard Nodell een praktijkgericht voorstel voor het stapsgewijs organisatiebreed verankeren van data-ethiek. Ook het Open Data Institute publiceerde een Data Ethics Maturity Model.

Abhishek Gupta publiceerde over dit onderwerp op LinkedIn (Small steps to actually achieving responsible AI en To achieve Responsible AI, close the "believability gap") en op Substack. Zie ook zijn samenvatting van Explaining the Principles to Practices Gap in AI van Daniel Schiff et.al.

In hun boek Ethical Data and Information Management: Concepts, Tools and Methods verbinden Katherine O’Keefe en Daragh O Brien data-ethiek aan gangbare praktijken op het gebied van het beheer, de kwaliteit en de governance van data.

In Ethics as a service: a pragmatic operationalisation of AI Ethics doen Jessica Morley en haar mede-auteurs een voorstel voor de juiste verhoudingen centraal/decentraal en intern/extern.

Het World Economic Forum beschrijft in een case study hoe Microsoft data-ethiek heeft vormgegeven.

Elders gaan we nader in op Ethics Washing, het misbruiken van ethiek om onder regelgeving uit te komen. In Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical laat Luciano Floridi valkuilen zien die onbedoeld een vergelijkbaar effect kunnen hebben.

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

Praktijk

Algoritme DUO discrimineerde meer dan gedacht

DUO nam zelf het initiatief voor een grondige doorlichting van zijn frauderisico-algoritme.

Cursus Veilig gebruik Generatieve AI

Een combinatie van theorie en praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de do’s en don’ts.

IBDS Café: Rode draden Adviesfunctie en ethische commissies

Tijdens dit IBDS Café presenteert de Adviesfunctie verantwoord datagebruik de rol van ethische commissies. 

Atelier - Het inkopen van Algoritmes en AI

Op welke manier kun je algoritmes inkopen, waar moet je op letten?

iBestuur: GenAI bij de overheid

Verbieden? Grenzen stellen? Experimenteren?

iBestuur: Bezint eer gij begint met Ethische Commissies

Je kunt beginnen met een ethisch team met enthousiastelingen.

Barbara Prainsack: Een nieuw perspectief op datasolidariteit

Nieuw instrument beoogt nieuw perspectief te bieden op discussie over ‚Äėdata-benefit balans‚Äô.

Helft van gemeenten weet niet wat medewerkers met ChatGPT doen

Ambtenaren bij gemeenten gebruiken volop ChatGPT, blijkt uit een rondgang van EenVandaag.