Categorie

:

Praktijk

Principes, richtlijnen en frameworks zijn mooi, maar data-ethiek moet je vooral ook dĆ³en. Alleen... hoe dan? Onder de noemer Tools brengen we instrumenten bij elkaar die kunnen helpen, en bij Voorbeelden concrete voorbeelden. Deze categorie, Praktijk, richt zich op meer algemene informatie over het in de praktijk brengen van data-ethiek. Zie ook Het Vak.

In Ethical by Design: Measuring and Managing Digital Ethics in the Enterprise doen Charles Radclyffe en Richard Nodell een praktijkgericht voorstel voor het stapsgewijs organisatiebreed verankeren van data-ethiek.

Abhishek Gupta werkt aan een boek Actionable AI Ethics, dat dit jaarverschijnt. In de aanloop daarnaar publiceert hij verschillende voorproefjes, zoals Small steps to actually achieving responsible AI en To achieve Responsible AI, close the "believability gap". Zie ook zijn samenvatting van Explaining the Principles to Practices Gap in AI van Daniel Schiff et.al.

In hun boek Ethical Data and Information Management: Concepts, Tools and Methods verbinden Katherine Oā€™Keefe en Daragh O Brien data-ethiek aan gangbare praktijken op het gebied van het beheer, de kwaliteit en de governance van data.

In Ethics as a service: a pragmatic operationalisation of AI Ethics doen Jessica Morley en haar mede-auteurs een voorstel voor de juiste verhoudingen centraal/decentraal en intern/extern.

Het World Economic Forum beschrijft in een case study hoe Microsoft data-ethiek heeft vormgegeven.

Elders gaan we nader in op Ethics Washing, het misbruiken van ethiek om onder regelgeving uit te komen. In Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical laat Luciano Floridi valkuilen zien die onbedoeld een vergelijkbaar effect kunnen hebben.

Laatst bijgewerkt: 23 januari 2022.

Praktijk

Implementatie Data-ethiek

Vijfdaagse training

Ethical AI in the Due Diligence Process

How are exemplary startups responding to the challenge of building ethical technology practices into the company?

Implementatie Data-ethiek

Hoe implementeert u data-ethiek en hoe laat u dit aansluiten bij de businessvisie van uw organisatie?

The Ethics of Leveraging Data to Improve Diversity and Inclusion

Hoe kunnen data op een ethische manier ingezet worden om diversiteit op de werkvloer te bevorderen? Panel o.l.v. Dave Cohen (IAPP) met Jared Coseglia (TRU Staffing Partners), Michael McCullough (Macy's), Nestor Rivera (GE Healthcare) en Jutta Williams (Twitter).

Gekleurde technologie

Gemeentelijke rekenkamer Rotterdam verkent ethisch gebruik van algoritmes.

Ethic-tive Immediately: Building Trust by Handling Data Ethically

Data-ethiek is goed voor het vertrouwen in je organisatie.

What's Hot in AI & How Ethics is Guiding the Development of Technology

Vijf panelleden bespreken de nieuwste ontwikkelingen op AI-gebied, met specifieke aandacht voor de rol die data-ethiek speelt bij het richting geven daaraan.