Categorie

:

Praktijk

Principes, richtlijnen en frameworks zijn mooi, maar data-ethiek moet je vooral ook dĆ³en. Alleen... hoe dan? Onder de noemer Tools brengen we instrumenten bij elkaar die kunnen helpen, en bij Voorbeelden concrete voorbeelden. Deze categorie, Praktijk, richt zich op meer algemene informatie over het in de praktijk brengen van data-ethiek. Zie ook Het Vak.

In Ethical by Design: Measuring and Managing Digital Ethics in the Enterprise doen Charles Radclyffe en Richard Nodell een praktijkgericht voorstel voor het stapsgewijs organisatiebreed verankeren van data-ethiek. Ook het Open Data Institute publiceerde een Data Ethics Maturity Model.

Abhishek Gupta publiceerde over dit onderwerp op LinkedIn (Small steps to actually achieving responsible AI en To achieve Responsible AI, close the "believability gap") en op Substack. Zie ook zijn samenvatting van Explaining the Principles to Practices Gap in AI van Daniel Schiff et.al.

In hun boek Ethical Data and Information Management: Concepts, Tools and Methods verbinden Katherine Oā€™Keefe en Daragh O Brien data-ethiek aan gangbare praktijken op het gebied van het beheer, de kwaliteit en de governance van data.

In Ethics as a service: a pragmatic operationalisation of AI Ethics doen Jessica Morley en haar mede-auteurs een voorstel voor de juiste verhoudingen centraal/decentraal en intern/extern.

Het World Economic Forum beschrijft in een case study hoe Microsoft data-ethiek heeft vormgegeven.

Elders gaan we nader in op Ethics Washing, het misbruiken van ethiek om onder regelgeving uit te komen. In Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical laat Luciano Floridi valkuilen zien die onbedoeld een vergelijkbaar effect kunnen hebben.

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

Praktijk

ICTU CafƩ: AI, data en ethiek, hoe dan?

Hoe kun je praktisch handen en voeten geven aan de ethiek van AI?

Transparantie van algoritmen binnen het onderwijs

Denk meeĀ over transparantie van algoritmen binnen het onderwijs.

Hoe ontwikkel je een ethisch kompas?

Stuur het ontwikkelen en toepassen van technologie een goede kant op aan de hand van vier ethische invalshoeken.

Rode draden Adviesfunctie verantwoord datagebruik

Afsluitende rapportage blikt terug op pilot in het kader van de Interbestuurlijke Datastrategie.

Vooraankondiging AiNed ELSA Labs

Hoe kunnen we de ontwikkeling van AI-technologie sturen richting betrouwbare en mensgerichte AI?

Is jouw organisatie klaar voor IAMA?

Ontdek het via deze driedaagse pilot van het Rijks ICT Gilde. Opgeven kan nog tot 7 april.

Ethiek veranderen bij overheid zaak van lange adem

Denker des Vaderlands is niet pessimistisch, maar wel bezorgd.

Opleiding Gespreksleider Data-Ethiek

Een 6-daagse opleiding voor het leiden van gesprekken over data-ethiek en technologie.