Thema

:

AI-verordening

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie haar lang verwachte voorstel voor een Europese AI-verordening.(zie ook: New rules for Artificial Intelligence – Questions and Answers). Het Europees Parlement en de Raad van Ministers zijn er nu mee aan de slag, en zullen vervolgens door de Commissie op één lijn gebracht moeten worden. Net zoals bij de AVG gaat dat een lang en complex proces worden, waarbij ook lobbyisten en belangengroeperingen zich verre van onbetuigd zullen laten. Wij proberen de belangrijkste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Marietje Schaake maakte een korte en duidelijke samenvatting, terwijl Frederik Zuiderveen Borgesius samen met Michael Veale een uitgebreid commentaar schreef.

Zie ook:

En nog enkele interessante eerste analyses en commentaren:

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

AI-verordening

Europees Parlement scherpt AI-verordening aan

Strengere eisen op het gebied van transparantie, accountability en duurzaamheid.

Grote meerderheid voor AI-verordening in Europees Parlement

Onderhandelingen met Raad starten in juni, definitieve tekst verwacht begin 2024.

“Niet op de rem trappen”

Irvette Tempelman is de nieuwe voorzitter NLAIC-werkgroep Mensgerichte AI.

EU-ministers zijn het eens over de Ai Act

Europese ministers hebben in Brussel een akkoord bereikt over de kunstmatige intelligentie-verordening.

Zorgen Europees Parlement over inzet AI bij politie en justitie

Het parlement benadrukt dat massasurveillance voorkomen moet worden.

Privacytoezichthouders reageren op AI-verordening

Pleidooi voor verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

Beoordeling van de AI-verordening door Buitenlandse Zaken.

AI-verordening gepubliceerd

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een AI-verordening gepubliceerd.