Aspect

:

uitlegbaarheid en transparantie

Nog veel te vaak zijn algoritmen, en zeker ML/AI-toepassingen, “black boxes”. Wel gaan de ontwikkelingen hard op het gebied van transparantie, en vooral explainable AI (kortweg: xAI). Een uitstekend en vrij recent overzicht is te vinden in Transparency in artificial intelligence van Stefan Larsson & Fredrik Heintz (Internet Policy Review, 2020).

Enkele Nederlandse publicaties over het onderwerp:

Zie ook:

Tools

Gelukkig komen er steeds meer tools beschikbaar die helpen bij uitlegbaarheid en transparantie. Onze selectie:

Laatst bijgewerkt: 5 augustus 2021

uitlegbaarheid en transparantie

Demo Q4 + 1 jaar Algoritmeregister

Een kijkje in de keuken van het programmateam Algoritmeregister.

Verkiezing: Best Beschreven Algoritme

Het Algoritmeregister bestaat in december precies 1 jaar. Daarom organiseert het projectteam de ‘Best Beschreven Algoritme’ verkiezing.

Expeditie Algoritmes enthousiasmeert ambtenaren

Op 09 oktober gingen 200 mensen mee op Expeditie Algoritmes. Een reis waarbij verschillende experts hun kennis deelden en direct algoritmes werden gepubliceerd.

Podcastaflevering: Technology and Responsibility Gaps

Deze podcastaflevering van John Danaher en Sven Nyholm in 'This is Technology Ethics' gaat over verantwoordelijkheid en autonome AI.

Event Algoritmeregister

Wil jij aan de slag met algoritmes binnen je eigen organisatie? Kom dan naar ons event.

Demo Algoritmeregister

Nieuwe functionaliteit en andere kijkjes in de keuken.

Mensenrechtencollege wil verplichte melding en uitleg algoritmes

Rechtsbescherming tegen discriminatie door algoritmes moet op orde worden gebracht.

Motie: IAMA en register verplicht voor spannende algoritmes

Verplichting zou gelden voor alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes die binnen de rijksoverheid gebruikt worden.