Aspect

:

accountability, governance en datamanagement

Het rapport Algorithmic Accountability: A Primer van Data & Society biedt een goed leesbare inleiding tot vraagstukken rondom verantwoording, overigens zonder echt in te gaan op mogelijke oplossingen. Ook het diepgravender artikel Algorithmic Governance van Christian Katzenbach & Lena Ulbricht (2019) is vooral een verkenning van het speelveld. Meer diepgang is te vinden in Allan Dafoe’s AI Governance: A Research Agenda (2018) en in Corporate Governance of Artificial Intelligence in the Public Interest (2021) van Peter Cihon e.a.

In haar artikel Moral Crumple Zones (2019) betoogt Madeleine Clare Elish aan de hand van enkele uitgebreid beschreven praktijkcases dat er gemakkelijk te veel of onjuiste verantwoordelijkheid bij de mens wordt gelegd. Dat sluit aan bij de meer computationele insteek van Joel Kroll en zijn mede-auteurs nemen in Accountable Algorithms (2016).

In hun boek Ethical Data and Information Management: Concepts, Tools and Methods (2018) verbinden Katherine O’Keefe en Daragh O Brien data-ethiek aan gangbare praktijken op het gebied van het beheer, de kwaliteit en de governance van data. Het Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) ziet een belangrijke rol weggelegd voor data intermediaries.

Zie ook:

Laatst bijgewerkt: 10 september 2021

accountability, governance en datamanagement

Verantwoord gebruik AI op keerpunt

Verantwoordelijkheid verschuift van technische naar niet-technische leidinggevenden.

AI Ethics Summit

Moral model development & accountable algorithms

Gemeente Nissewaard stopt met gebruik algoritme

Hulpmiddel voor vaststellen rechtmatigheid bijstandsuitkeringen blijkt technisch onder de maat.

SOS Tech Awards

Vier awards voor transparantie & verantwoordelijkheid in de digitale samenleving

Policy options for the ethical governance of disruptive technologies

Drie EU-projecten presenteren hun resultaten.

Welcome to the Automated Society! And now?

Sessie over het rapport "Automating Society 2020" van AlgorithmWatch en de Bertelsmann Stiftung

FAccT 2021

ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT)

Rekenen en rekenschap: Algoritmes en de Archiefwet

Hoe ga je als overheidsinstantie goed om met het archiveren van algoritmes?