Veel overheidsinstanties kopen algoritmes in bij externe leveranciers. Het inkopen van deze technologie is een complex proces.

Want op welke manier kun je algoritmes  inkopen, waar moet je op letten? En hoe weet je of algoritmes en AI op een verantwoorde manier zijn ontwikkeld? Aan welke voorwaarden moeten algoritmes voldoen om ze veilig en ethisch te kunnen gebruiken?

AI-verordening

In december 2023 stemde het Europees Parlement voorlopig in met de Europese AI-Verordening. Dit heeft gevolgen voor zowel de overheid, inkopers, marktpartijen en voor aanbieders van algoritmes en AI. De ontwikkeling roept verschillende vragen op:

  • Wat zijn verplichtingen die uit de AI-verordening voortkomen?
  • Kunnen partijen hieraan voldoen?
  • Wat is nodig om algoritmes en AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en gebruiken?
  • Vraagt de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt om ander inkoopbeleid of voorwaarden?
  • Wie draagt verantwoordelijkheid en wat betekent dit voor reeds ingekochte technologie?

Lees verder op https://algoritmes.pleio.nl/events/view/bff112c0-2685-438a-84d3-2f1aef9db8c5/atelier-het-inkopen-van-algoritmes-en-ai