Gebied

:

Politie en justitie

Een belangrijke aanjager van het debat over bias in algoritmische systemen was het geruchtmakende onderzoek van Pro Publica naar het COMPAS-systeem. Maar behalve bij predictive policing spelen er ook elders op politie- en justitiegebied data-ethische kwesties.

Overzichten 

Nederland

Algemeen

Predictive policing 

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

Politie en justitie

Politie stopt met controleren op basis van etniciteit

Uiterlijk en afkomst mogen niet langer meewegen bij controles zonder directe aanleiding.

Ook Marechaussee controleert niet langer op basis van etniciteit

Expliciet verbod op controle zonder aanleiding op basis van uiterlijk of afkomst.

Controles zonder etnisch profileren net zo effectief

Marechaussee merkt geen verschil in resultaten nu selectie op uiterlijk of afkomst niet meer mag.

Van spierbundel naar databundel

“Politie verliest door AI en algoritmes juridische en ethische belangen uit het oog.”

Hoogrisico algoritmes Justitie pas over twee jaar in Algoritmeregister

Eind 2025 moeten alle ‘hoog risico’-algoritmes geregistreerd zijn.

Belastingdienst overtreedt wet met fraude-algoritmen

Het organisatiebelang woog zwaarder dan de naleving van de wet en bescherming van grondrechten.

Politie experimenteert met gezichtsherkenningstechnologie

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over het ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag.

Toolkit for Responsible AI Innovation in Law Enforcement

The Toolkit for Responsible AI Innovation in Law Enforcement is a tailor-made set of resources for the global law enforcement community, developed by INTERPOL and UNICRI with the financial support of the European Union.