Conferentie Waardengedreven Dialogen – Digitale identiteit

Tijdens deze conferentie delen we de resultaten met u van de gevoerde dialogen rondom dit thema.

IBDS CafΓ©

Hoe kunnen data maatschappelijke opgaven verder helpen?

Opleiding Gespreksleider Data-Ethiek

Leer van experts een data-ethisch gesprek te leiden.

Designing Institutional Frameworks for the Ethical Governance of AI in the Netherlands

Een initiatief van UNESCO, de Europese Commissie en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Expeditie Algoritmes

β€œOp reis naar open algoritmes.”

Lancering Erasmian Language Model

A demonstration of the world's first large language model by, with and for academia.

What trainings make you fluent in ethical AI?

Derde bijeenkomst van de Learning Community 'AI and ethics in practice'.

Responsible AI Conference

Onderdeel van de World AI Week 2023.

Praktijktraining IAMA

Leer en ervaar hoe je algoritmen en AI verantwoord gebruikt.

Demo Q4 + 1 jaar Algoritmeregister

Een kijkje in de keuken van het programmateam Algoritmeregister.