Nieuws

Schotse hoogleraar wil revolutie tegen Big Tech

Nieuw boek Shannon Vallor over "herwinnen van onze menselijkheid"

Data-ethici verlaten OpenAI

OpenAI ontmantelt compleet team voor ‘verantwoorde AI’.

Raad van Europa stelt AI-verdrag vast

Het verdrag heeft aandacht voor mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

“Perfecte technologie bestaat niet”

Esther Keymolen: signaleer liever tijdig, en pak op, wat er misgaat.

Rekenkamer Rotterdam: politiek aan zet bij AI

Er is meer aandacht voor de risico's, maar politiek in plaats van ambtenaren moet kaders stellen.

Meer kennis algoritmen nodig op scholen

Mensenrechtencollege waarschuwt voor risico van discriminatie.

Ethische commissie Groningen kritisch over Copilot

De gemeente zou bij de invoering van generatieve AI te hard van stapel lopen.

Tech Radar Gemeente Amsterdam

Over zaken als AI, quantum computing en alternatieve sociale media.

Uitgelicht

Politie experimenteert met gezichtsherkenningstechnologie

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over het ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag.

Helft van gemeenten weet niet wat medewerkers met ChatGPT doen

Ambtenaren bij gemeenten gebruiken volop ChatGPT, blijkt uit een rondgang van EenVandaag.

Belastingdienst overtreedt wet met fraude-algoritmen

Het organisatiebelang woog zwaarder dan de naleving van de wet en bescherming van grondrechten.
Alle uitgelicht