Berichten met de tag:

NL

Kabinet presenteert Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Deze brief informeert over de stap die het kabinet zet naar een waardengedreven digitale transitie.

Leergang AI, Recht en Ethiek

Leergang over de juridische en ethische aspecten van AI en algoritmes.

Gemeente Hilversum en Stadspanel data zetten in op digitale ethiek

Het panel zal de gemeente scherp houden op de thema’s digitale privacy en digitale ethiek.

Overheid gaat meer doen tegen problemen algoritmen

De overheid gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat burgers in de problemen komen door algoritmen.

Nederland krijgt Nationale AI & Ethiek cursus

Iedere belangstellende Nederlander kan vanaf vandaag gratis de Nationale AI & Ethiek-cursus volgen.

Tentoonstelling BrAInpower

Een tentoonstelling over de verrijkende en verontrustende toepassingen van AI in ons dagelijks leven.

The City of Amsterdam releases the Fairness Handbook

This handbook delves into fairness, biases and how to minimize potential harms caused by AI systems.

Overheid trekt beurs voor onderzoek algoritmesamenleving

Consortium van vijf universiteiten gaat algoritmische samenleving onderzoeken