Aspect

:

menselijke tussenkomst, toezicht en handhaving

Menselijke tussenkomst, toezicht en handhaving. Zie ook onder accountability, governance en datamanagement.

Menselijke tussenkomst

Toezicht en handhaving

Laatst bijgewerkt: 5 augustus 2021.

menselijke tussenkomst, toezicht en handhaving

AP publiceert eerste rapportage algoritmerisico’s

Vooral zorgen over innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes.

Auditdienst Rijk maakt onderzoekskader algoritmes

Het kader geeft inzicht in de risico’s van algoritmes en mogelijke beheersmaatregelen.

AP neemt OpenAI/ChatGPT op de korrel

De toezichthouder vraagt opheldering over het gebruik van persoonsgegevens als trainingsdata.

AP gaat toezicht algoritmen coördineren

Er komt een nieuwe directie Coördinatie Algoritmes.

De menselijke maat bij overheidsdigitalisering

Podcast 'De Achtertuin' vertelt hoe provincies de menselijke maat kunnen bewaken bij het werken met data.

Zweedse politie beboet voor gebruik gezichtsherkenning Clearview

Boete van € 250.000 voor Zweedse politie om gebruik omstreden gezichtsherkenningssoftware Clearview.

Aandacht voor algoritmes

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de rijksoverheid algoritmes gebruikt.