Aspect

:

mensenrechten

In de EU hebben we twee fundamentele rechten op privacygebied: naast het recht op bescherming van onze persoonlijke levenssfeer (privacy) zelf ook het recht dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met onze persoonsgegevens (dataprotectie). Deze kunnen echter niet los gezien worden van alle andere rechten uit het Handvest van de Grondrechten van de EU. En ook elders in de wereld is er veel aandacht voor de impact (zowel positief als negatief) die dataverwerking kan hebben voor mensenrechten.

 Nederland 

Buitenland

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

mensenrechten

Barbara Prainsack: Een nieuw perspectief op datasolidariteit

Nieuw instrument beoogt nieuw perspectief te bieden op discussie over ‘data-benefit balans’.

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren geactualiseerd

Digitalisering wacht op niemand, aldus van Huffelen.

Belastingdienst overtreedt wet met fraude-algoritmen

Het organisatiebelang woog zwaarder dan de naleving van de wet en bescherming van grondrechten.

Boek: Ethiek van ChatGPT

Een praktisch handboek voor overheidsprofessionals die verantwoord willen omgaan met ChatGPT.

TNO en Kieskompas testen AI-taalmodellen: ze neigen naar links

TNO en Kieskompas 2023 lieten verschillende taalmodellen de Kieskompas invullen.

Over schone dromen en verbroken beloften

De afgelopen 25 jaar is er veel vooruitgang op het gebied van digitalisering, overheid en samenleving. Maar er is ook veel niet gebeurd…

Gevoelige gegevens verwerken om discriminatie door AI tegen te gaan?

In beginsel verbiedt de AVG het gebruik van bepaalde categorieën gevoelige persoonsgegevens. Moet er een uitzondering worden opgenomen?

Politieke partijen tekenen stembusakkoord over AI

In het akkoord staan afspraken over maatschappij en digitalisering en AI-toezicht die de partijen opnemen in hun verkiezingsprogramma.