Aspect

:

mensenrechten

In de EU hebben we twee fundamentele rechten op privacygebied: naast het recht op bescherming van onze persoonlijke levenssfeer (privacy) zelf ook het recht dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met onze persoonsgegevens (dataprotectie). Deze kunnen echter niet los gezien worden van alle andere rechten uit het Handvest van de Grondrechten van de EU. En ook elders in de wereld is er veel aandacht voor de impact (zowel positief als negatief) die dataverwerking kan hebben voor mensenrechten.

 Nederland 

Buitenland

Laatst bijgewerkt op 10 september 2021