Aspect

:

mensenrechten

In de EU hebben we twee fundamentele rechten op privacygebied: naast het recht op bescherming van onze persoonlijke levenssfeer (privacy) zelf ook het recht dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met onze persoonsgegevens (dataprotectie). Deze kunnen echter niet los gezien worden van alle andere rechten uit het Handvest van de Grondrechten van de EU. En ook elders in de wereld is er veel aandacht voor de impact (zowel positief als negatief) die dataverwerking kan hebben voor mensenrechten.

 Nederland 

Buitenland

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

mensenrechten

Miriam Rasch: autonomie in digitale tijden

Over menselijke autonomie in een tijd waarin alle aandacht uitgaat naar autonome techniek.

Privacyblog Aleid Wolfsen: Als algoritmes discrimineren…

Steeds vaker maakt de overheid gebruik van algoritmes en AI om mensen te selecteren (bijvoorbeeld als ‘risico’) of in te delen in groepen. Het gevaar van discriminatie ligt op de loer.

Boete Belastingdienst voor discriminerende en onrechtmatige werkwijze

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 2,75 miljoen euro.

Unesco neemt Aanbevelingen aan over Open Science en over ethiek van AI

De Science Commission en de Social and Human Sciences Commission hebben tijdens de Algemene Conferentie van Unesco twee belangrijke Aanbevelingen aangenomen. Een over Open Science en een over de ethiek van kunstmatige intelligentie.

Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten

Rekening houden met mensenrechten bij inzet van algoritmen? Gemeenten blijken welwillend, maar zoekende.

Nieuwsalgoritmes en mensenrechten

Hoe wordt onze nieuwsconsumptie gestuurd?

Kamer: algoritmen verplicht toetsen aan mensenrechten

Motie aangenomen om Impact Assessment AI en mensenrechten verplicht te stellen