W

ie met een generatieve AI-taalmodel, zoals bijvoorbeeld ChatGPT, de stemhulp van Kieskompas invult heeft grote kans uit te komen aan de linkerkant van politieke spectrum. Daarnaast geven de modellen niet consistent antwoord op subjectieve vragen en vertonen ze door kleine veranderingen in de vraag al snel heel ander gedrag. Dat concluderen TNO en Kieskompas 2023 na een experiment waarin ze verschillende taalmodellen de Kieskompas lieten beantwoorden.

Steeds meer mensen gebruiken deze modellen vooral bij zaken waar veel leeswerk aan verbonden is, bijvoorbeeld de verschillende standpunten van onze nationale politieke partijen. Handig, maar de aanwezigheid van bias (vooringenomenheid) en inconsistentie in huidige taalmodellen kunnen grote gevolgen hebben, waarschuwt TNO. Grootschalig gebruik van zulke taalmodellen kan de effecten van vooroordelen bij mensen op de lange termijn vergroten.

Lees verder op https://ibestuur.nl/artikel/tno-en-kieskompas-testen-ai-taalmodellen-ze-zijn-inconsistent-en-neigen-naar-links/