Categorie

:

Regelgeving en beleid

Onder deze noemer verzamelen we wet- en regelgeving en beleid op data-ethisch gebied. Zelfregulering zul je vaak ook vinden onder Frameworks.

Overzichten

  • Beleidsmonitor ∙ Kenniscentrum Data & Maatschappij
  • AI-Regulation.com ∙ Chair on the Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence at MIAI Grenoble Alpes

Nederland 

EU

Buitenland

Regelgeving en beleid

Panel Discussion: Algorithms, Trust and Regulation

Paneldiscussie met Virginia Dignum, Kristian Kersting en Matthias Spielkamp.

Zorgen Europees Parlement over inzet AI bij politie en justitie

Het parlement benadrukt dat massasurveillance voorkomen moet worden.

SAILS Summer Conference on Law & AI

In this conference we will explore how AI impacts society from a legal and regulatory perspective.

Privacytoezichthouders reageren op AI-verordening

Pleidooi voor verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

Handreiking voor ontwikkeling niet-discriminerende AI

De rijksoverheid heeft AI-systeemprincipes voor non-discriminatie geformuleerd.

Beleidsagenda Normering en Toezicht Algoritmen

Het kabinet brengt lijn aan in zijn data-ethische initiatieven.

TK-commissie Digitale Zaken bepaalt taak en thema's

Tweede Kamer-commissie Digitale Zaken stelt taken, werkzaamheden en onderwerpen vast.

Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

Beoordeling van de AI-verordening door Buitenlandse Zaken.