Categorie

:

Regelgeving en beleid

Onder deze noemer verzamelen we wet- en regelgeving en beleid op data-ethisch gebied. Zelfregulering zul je vaak ook vinden onder Frameworks.

Overzichten

  • Beleidsmonitor ∙ Kenniscentrum Data & Maatschappij
  • AI-Regulation.com ∙ Chair on the Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence at MIAI Grenoble Alpes

Nederland 

EU

Buitenland

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

Regelgeving en beleid

Opleiding: Impact van digitalisering op de publieke sector

In welk opzicht functioneert de publieke sector anders in het digitale tijdperk? Welke dilemma’s, spanningsvelden en waarden horen hierbij? En wat betekent dat voor jouw eigen organisatie en werk?

Raad van Europa stelt AI-verdrag vast

Het verdrag heeft aandacht voor mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

AI-incidenten en AI-risico's duidelijk definiëren

De OESO geeft richtlijnen en voorbeeden.

OESO updatet AI-principes

Meer aandacht voor onder meer AI-veiligheid, desinformatie en klimaat.

AP: Scraping bijna altijd illegaal

Toezichthouder houdt vast aan uitleg dat alleen "geld verdienen" geen gerechtvaardigd belang is.

NLdigital lanceert nieuwe Ethische Code AI

"Sector laat zien bewust bezig te zijn met zorgvuldige inzet van technologie."

Menselijke maat belangrijker in rechtszaken sociale zekerheid

Hoogste rechter gaat uitkeringsinstanties fouten zwaarder aanrekenen.

Tweede Kamer debatteert over inzet algoritmes en data-ethiek

Het kabinet worstelt onder meer met het SCHUFA-arrest en heeft de AP om advies gevraagd.