Categorie

:

Regelgeving en beleid

Onder deze noemer verzamelen we wet- en regelgeving en beleid op data-ethisch gebied. Zelfregulering zul je vaak ook vinden onder Frameworks.

Overzichten

  • Beleidsmonitor ∙ Kenniscentrum Data & Maatschappij
  • AI-Regulation.com ∙ Chair on the Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence at MIAI Grenoble Alpes

Nederland 

EU

Buitenland

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

Regelgeving en beleid

Designing Institutional Frameworks for the Ethical Governance of AI in the Netherlands

Een initiatief van UNESCO, de Europese Commissie en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Departementen werken samen aan visie op generatieve AI

De visie beschrijft de impact op de samenleving en de verschillende juridische, ethische en technische gevolgen.

AI-regulering: zo kan het ook

Brookings Institute presenteert “comprehensive and distributed approach to AI regulation”.

Kabinet werkt aan visietraject over generatieve AI

Ondanks zorgen wacht minister met ingrijpen op Autoriteit Persoonsgegevens.

Auditdienst Rijk maakt onderzoekskader algoritmes

Het kader geeft inzicht in de risico’s van algoritmes en mogelijke beheersmaatregelen.

Europees Parlement scherpt AI-verordening aan

Strengere eisen op het gebied van transparantie, accountability en duurzaamheid.

Grote meerderheid voor AI-verordening in Europees Parlement

Onderhandelingen met Raad starten in juni, definitieve tekst verwacht begin 2024.

Biden wil publieke consultatie over ChatGPT

De Amerikaanse president ziet issues op het gebied van onder andere nationale veiligheid en onderwijs.