Gebied

:

Overheid

Beslissingen van overheden kunnen grote gevolgen hebben voor burgers, en zijn daarom omgeven met bestuursrechtelijke waarborgen. Daar blijkt heel wat mis te kunnen gaan wanneer algoritmes een flinke vinger in de pap krijgen, zelfs als we het nog niet over AI en deep learning hebben. Ook spannend zijn de veelal publiek-private samenwerkingen onder de noemer smart cities.

 Overzichten 

 Gebruik van algoritmen 

 Smart Cities 

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2021.

Overheid

AI in de publieke processen

Kennisdeelsessie.

Workshop digitale ethiek voor overheden

Leer een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan.

TK-commissie Digitale Zaken bepaalt taak en thema's

Tweede Kamer-commissie Digitale Zaken stelt taken, werkzaamheden en onderwerpen vast.

Platform Burgerrechten kritisch over adrescontroles

Waarschuwing voor onbegrensde en ondoorzichtige nieuwe bevoegdheden.

Naar een volwassen digitale overheid met de burger centraal

Een masterclass aan de hand van teaching cases en een managementsimulatie.

Data Ethics in the Public Sector

Building Trustworthy Environments for Data Access and Sharing.

Kamercommissie Digitale Zaken van start

De vaste commisie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer is vandaag van start gegaan.

Lid Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

De gemeente Amsterdam zoekt een nieuw lid voor haar Commissie Persoonsgegevens.