Gebied

:

Overheid

Beslissingen van overheden kunnen grote gevolgen hebben voor burgers, en zijn daarom omgeven met bestuursrechtelijke waarborgen. Daar blijkt heel wat mis te kunnen gaan wanneer algoritmes een flinke vinger in de pap krijgen, zelfs als we het nog niet over AI en deep learning hebben. Ook spannend zijn de veelal publiek-private samenwerkingen onder de noemer smart cities.

 Overzichten 

 Gebruik van algoritmen 

 Smart Cities

Zie ook

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

Overheid

Opleiding: Impact van digitalisering op de publieke sector

In welk opzicht functioneert de publieke sector anders in het digitale tijdperk? Welke dilemma’s, spanningsvelden en waarden horen hierbij? En wat betekent dat voor jouw eigen organisatie en werk?

IBDS Café: Betere dienstverlening met slimme gegevensdeling

Hoe deel je verantwoord gegevens? Wat zijn knelpunten, en hoe los je die op?

IBDS Café: Rode draden Adviesfunctie en ethische commissies

Tijdens dit IBDS Café presenteert de Adviesfunctie verantwoord datagebruik de rol van ethische commissies. 

Diverse ethische commissie noodzakelijk én mogelijk

Piek Knijff in gesprek met o.a. Nephtis Brandsma.

Inzicht in gegevensgebruik door de overheid

Website gaat inzicht geven op welke soorten gegevens besluiten gebaseerd worden.

Post Office-schandaal blijft gemoederen in Verenigd Koninkrijk verhitten

Bijna 1000 onterechte veroordelingen als gevolg van krakkemikkige software.

Groningen over de winst: “Maak het niet te ambtelijk”

Medewerkers gemeente positief verrast door reacties op winst prijs best beschreven algoritme.

iBestuur: GenAI bij de overheid

Verbieden? Grenzen stellen? Experimenteren?