Categorie

:

Tools

Principes, frameworks, richtlijnen en beoordelingskaders zijn mooi, maar niet zomaar vanzelf toepasbaar in de praktijk. En wanneer je eenmaal weet wat je concreet te doen staat, is de vraag nog altijd vaak: maar hoe dan? In deze categorie verzamelen we allerlei handige tools die de data-ethicus ter beschikking staan. Zie ook de categorieën Praktijk en Het vak. In de lijstjes hieronder ligt de focus op algemene tools; zie voor specifieke tools voor bv. transparantie of governance de pagina’s van de betreffende aspecten.

Overzichten 

Nederland

Buitenland (selectie)

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 10 september 2021

Tools

AI Blindspots healthcare

Toelichting op de kaartenset die helpt voorkomen dat maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden het AI-gezondheidszorgsysteem in sluipen.

Handbook on non-discriminating algorithms

Opgesteld door wetenschappers in opdracht van BZK.

Introduction to data ethics and the Data Ethics Canvas

You will be given an introduction to the concept of data ethics, how ethics is addressed in other domains, and how data ethics can be applied to help organisations avoid harmful impacts and increase trust in new products and services.

Publieke Controle op Algoritmes

Twaalf overheidsinstanties gaan samen werken aan beleidsinstrumenten voor publieke controle op algoritmes.

Data analytics & GDPR toolkit

Toolkit van de Britse privacy-toezichthouder (ICO) voor het in kaart brengen van AVG-aspecten van data analytics

Aanpak begeleidingsethiek

Begeleidingsethiek is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. De aanpak ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie in de samenleving.

Toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie

Het Ministerie van BZK geeft concrete adviezen en verwijzingen naar tools, aan de hand van zeven kernprincipes.

De Ethische Data Assistent (DEDA)

Worksheet voor brainstormsessies, interactieve vragenlijst en handleiding voor het herkennen van ethische dilemma's op datagebied.