Categorie

:

Data-ethiek

Algemene informatie over data-ethiek. Zie ook onder Bronnen.

Een mooie beknopte inleiding in het Nederlands is te vinden bij Computer!Totaal.

Nederland

Buitenland

Boeken
Artikelen

Laatst bijgewerkt: 9 september 2021

Data-ethiek

Opleiding: Impact van digitalisering op de publieke sector

In welk opzicht functioneert de publieke sector anders in het digitale tijdperk? Welke dilemma’s, spanningsvelden en waarden horen hierbij? En wat betekent dat voor jouw eigen organisatie en werk?

IBDS Café: Betere dienstverlening met slimme gegevensdeling

Hoe deel je verantwoord gegevens? Wat zijn knelpunten, en hoe los je die op?

Conferentie Waardengedreven Dialogen

Het thema ditmaal: Anonimiteit & Zichtbaarheid online.

Atelier - Het inkopen van Algoritmes en AI

Op welke manier kun je algoritmes inkopen, waar moet je op letten?

How Ethics, Regulations And Guidelines Can Shape Responsible AI

Met alleen principes kom je er niet, de ethische basis moet verduidelijkt worden.

Diverse ethische commissie noodzakelijk én mogelijk

Piek Knijff in gesprek met o.a. Nephtis Brandsma.

Inzicht in gegevensgebruik door de overheid

Website gaat inzicht geven op welke soorten gegevens besluiten gebaseerd worden.

Post Office-schandaal blijft gemoederen in Verenigd Koninkrijk verhitten

Bijna 1000 onterechte veroordelingen als gevolg van krakkemikkige software.