Gebied

:

Zorg

Hier komt nog een uitgebreidere inleidende tekst over data-ethiek binnen het zorgdomein.

 Zie ook:

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

Zorg

Erasmus MC en TU Delft openen eerste AI-ethieklab voor de zorg

Lab zet in op ethisch verantwoorde en klinisch relevante AI, met positieve impact op zorg én zorgmedewerker.

PEPTalk: Sphere Transgressions: understanding the Googlization of Health

In this talk Tamar advances a novel conceptual framework for studying the Googlization of health beyond (just) privacy and (just) market transgressions.

AI Blindspots healthcare

Toelichting op de kaartenset die helpt voorkomen dat maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden het AI-gezondheidszorgsysteem in sluipen.

Data-driven medicine and anticipatory healthcare

Seminar door Marianne Boenink, hoogleraar Ethics of healthcare aan het Radboudumc.

What's Hot in AI & How Ethics is Guiding the Development of Technology

Vijf panelleden bespreken de nieuwste ontwikkelingen op AI-gebied, met specifieke aandacht voor de rol die data-ethiek speelt bij het richting geven daaraan.

ALLAI podcast

Conversations with AI leaders from policy, civil society, academia and business.