Gebied

:

Zorg

Hier komt nog een uitgebreidere inleidende tekst over data-ethiek binnen het zorgdomein.

 Zie ook:

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023

Zorg

WHO releases AI ethics and governance guidance for LLM

WHO underlines the need for engagement of various stakeholders.

Stanford-studie: ChatGPT verspreidt racistische medische theorieën

ChatGPT en Google's Bard beantwoorden medische vragen met racistische, ontkrachte theorieën.

Ethieklab voor AI pakt belangrijke vraagstukken op

Het Ethieklab voor AI (REAiHL) van het Erasmus MC en de TU Delft richt zich de komende jaren op belangrijke vraagstukken omtrent AI in de zorg.

Erasmus MC en TU Delft openen eerste AI-ethieklab voor de zorg

Lab zet in op ethisch verantwoorde en klinisch relevante AI, met positieve impact op zorg én zorgmedewerker.

PEPTalk: Sphere Transgressions: understanding the Googlization of Health

In this talk Tamar advances a novel conceptual framework for studying the Googlization of health beyond (just) privacy and (just) market transgressions.

AI Blindspots healthcare

Toelichting op de kaartenset die helpt voorkomen dat maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden het AI-gezondheidszorgsysteem in sluipen.

Data-driven medicine and anticipatory healthcare

Seminar door Marianne Boenink, hoogleraar Ethics of healthcare aan het Radboudumc.

What's Hot in AI & How Ethics is Guiding the Development of Technology

Vijf panelleden bespreken de nieuwste ontwikkelingen op AI-gebied, met specifieke aandacht voor de rol die data-ethiek speelt bij het richting geven daaraan.