Aspect

:

dataprotectie

Als data-ethici kunnen we niet om privacywet- en -regelgeving heen. Het is immers voor een belangrijk deel gestolde data-ethiek. Wij focussen op informatie die de link legt tussen beide, of die ingaat op dataprotectie in de context van big data, algoritmen, machine learning en AI. Zie ook de categorie Regelgeving en beleid.

 Dataprotectie bij big data en AI 

 Dataprotectie en ethiek 

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

dataprotectie

Technische oplossing voor privacyprobleem SVB en UWV

Gegevensuitwisseling over aanvullende inkomensondersteuning mogelijk dankzij Multi Party Computation.

UWV wist al jaren dat het de wet overtrad

Waarschuwingen toezichthouder genegeerd.

UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden

Interne signalen over volgen en analyseren gedrag bezoekers UWV-sites genegeerd.

AP neemt OpenAI/ChatGPT op de korrel

De toezichthouder vraagt opheldering over het gebruik van persoonsgegevens als trainingsdata.

AP wil opheldering over fraude-algoritme gemeenten

De toezichthouder is bezorgd over het gebruik van de fraudescorekaart.

Haast maken met AI wint het bij Google van ethiek

Om ChatGPT bij te houden zou het bedrijf water bij de wijn doen op het gebied van onder andere desinformatie.

Italië verbiedt ChatGPT

De toezichthouder heeft zorgen over kinderen, transparantie en scraping.

Miljoenen foto’s buitenlanders in database politie

RTL Nieuws onthulde dat de politie systematisch foto’s van buitenlanders verzamelt.