Aspect

:

dataprotectie

Als data-ethici kunnen we niet om privacywet- en -regelgeving heen. Het is immers voor een belangrijk deel gestolde data-ethiek. Wij focussen op informatie die de link legt tussen beide, of die ingaat op dataprotectie in de context van big data, algoritmen, machine learning en AI. Zie ook de categorie Regelgeving en beleid.

 Dataprotectie bij big data en AI 

 Dataprotectie en ethiek 

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

dataprotectie

AP: Scraping bijna altijd illegaal

Toezichthouder houdt vast aan uitleg dat alleen "geld verdienen" geen gerechtvaardigd belang is.

IBDS Café: Betere dienstverlening met slimme gegevensdeling

Hoe deel je verantwoord gegevens? Wat zijn knelpunten, en hoe los je die op?

Big Brother Awards 2023

Het zijn de 'prijzen' voor de grootste privacyschenders van het jaar.

Helft van gemeenten weet niet wat medewerkers met ChatGPT doen

Ambtenaren bij gemeenten gebruiken volop ChatGPT, blijkt uit een rondgang van EenVandaag.

VNG reageert op Kamerbrief generatieve AI

De VNG kiest een evenwichtige benadering, waarbij innovatie gestimuleerd wordt binnen bestaande wettelijke kaders.

Voorlopig standpunt generatieve AI Kabinet

Het kabinet komt vandaag met een voorlopig standpunt over het gebruik door Rijksorganisaties van generatieve AI.

Algoritme vertrouwensmonitor 2023

Rapportage van het jaarlijkse onderzoek naar het vertrouwen in algoritmes onder Nederlanders

Rathenau Instituut: Generatieve AI Scan

Deze scan maakt de balans op: Welke kansen, risico’s voor publieke waarden en beleidsopties zijn met generatieve AI verbonden?