S

inds KPMG’s eerste onderzoek naar het vertrouwen in algoritmes onder Nederlandse burgers in 2019, is de bekendheid met algoritmes alleen maar toegenomen. Waar in 2019 minder dan de helft van de Nederlanders bekend was met algoritmes, weten in 2023 bijna drie op de vier Nederlanders wat een algoritme is. Deze snelle toename kan worden verklaard door de toenemende mate waarin algoritmes voorkomen in de berichtgeving in de media en in het dagelijks leven. Algoritmes worden inmiddels dagelijks toegepast en gebruikt, bijvoorbeeld in (web)winkels, sociale media en streaming-diensten. Ook besteden de media steeds meer aandacht aan de rol van  algoritmes in de samenleving, hoewel deze aandacht lang niet altijd positief van aard is.

Lees verder op https://kpmg.com/nl/nl/home/topics/digital-transformation/artificial-intelligence/algoritme-vertrouwensmonitor.html