Gebied

:

Energie en duurzaamheid

In deze tijden van klimaatverandering is de vraag welke bijdrage big data, algoritmen, machine learning en AI kunnen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem een belangrijk en urgent thema. Tegelijkertijd staat de energieconsumptie van deze technieken zelf steeds meer ter discussie.

Nederland

Bijdrage AI aan oplossing problemen

Energieconsumptie AI

Laatst bijgewerkt: 5 augustus 2021