O

p 12 december 2023 stuurde Alexandra van Huffeleneen 'Voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI'. Die gaat vooraf aan de overheidsbrede visie op generatieve AI die de demissionair staatssecretaris Digitalisering met haar departement en CIO's binnenkort presenteert.

Lees verder op https://onlinetouch.nl/ibestuur/ibestuur-49-2024?html=true#/52/