D

EDA helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen.

DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld en bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek.

DEDA bestaat uit een worksheet voor brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht.

DEDA is

  • Een toolkit voor beraadslaging en documentatie
  • Ontwikkeld vanuit het veld (in samenwerking met beoefenaars)
  • Ontworpen voor gebruikers

DEDA

  • Bevordert verantwoordingsplicht
  • Onderwijst gebruikers
  • Communiceert problemen
  • Ondersteunt projectmanagement

https://dataschool.nl/deda/