1- daagse cursus over ethische zaken bij het inzetten van Big Data-toepassingen en hoe hier binnen de eigen organisatie vorm aan te geven, zodat u op een ethisch verantwoorde manier met data om kunt gaan.

https://goopleidingen.nl/module/ethiek-en-big-data