N

a het toeslagenschandaal kreeg de Belastingdienst het advies om drie mogelijk discriminerende fraude-algoritmen onmiddellijk stop te zetten. Toch besloot de fiscus ermee door te gaan: het organisatiebelang woog zwaarder dan naleving van de wet en bescherming van grondrechten. Dat blijkt uit documenten die twee jaar nadat om openbaring was verzocht aan Follow the Money zijn vrijgegeven. ‘Onbegrijpelijk en verbijsterend.’

‘Ons advies is het gebruik van de risicomodellen per direct on hold te zetten.’

De aanbeveling die de directeur midden- en kleinbedrijf van de Belastingdienst op dinsdag 19 januari 2021 onder ogen krijgt, is verstrekkend.

In een memo met het stempel ‘vertrouwelijk’ staat de uitkomst van een alarmerende analyse over drie algoritmen waarmee de Belastingdienst fouten en fraude met de omzetbelasting voorspelt.

Kern van het document: de Belastingdienst handelt in strijd met de privacywet en schendt mogelijk zelfs grondrechten. ‘Helaas is gebleken dat geen van de modellen voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.’

Lees verder op https://www.ftm.nl/artikelen/belastingdienst-bleef-wet-overtreden-met-omstreden-fraude-algoritmen?share=4qVtneU7SFizAApuOdaVlBYrb677T%2BO0PXBlLTjepY0mfXcVKP%2FRpU2DZDLI5Co%3D#popup-form