H

et Europees Parlement heeft de AI-verordening goedgekeurd. De prioriteit van het Europees Parlement is om ervoor te zorgen dat AI-systemen die in de EU worden gebruikt veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en milieuvriendelijk zijn. Daarnaast vindt het Parlement dat AI-systemen nooit volledig geautomatiseerd mogen zijn en pleit het voor een uniforme definitie van AI die geldt voor alle toekomstige AI-systemen.

Lees verder: https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/ai-verordening-aangenomen-door-het-europees-parlement/