H

et Vlaamse Kenniscentrum Data & Maatschappij is bezig een lerend netwerk ‘AI en ethiek in de praktijk’ op te richten. De eerste (online) bijeenkomst staat gepland voor 14 april. Naast een onderlinge kennismaking staat het onderwerp “Hoe kan ik het management overtuigen van de waarde van ethiek?” op het programma. De voertaal is Engels.

https://data-en-maatschappij.ai/event/learning-community-ai-and-ethics-in-practice-first-meeting-of-2023