A

ls er iets is waar we het binnen deze gepolariseerde samenleving nog over eens zijn dan is dat wel dat veiligheid belangrijk is. We hechten waarde aan onze eigen veiligheid, en aan die van allen die zich in Nederland en daarbuiten bevinden. In de praktijk komt het garanderen van veiligheid neer op het uitvoeren van controles, dataverzameling en opsporing. Als die praktijk te ver gaat, kan het leiden tot een toeslagenaffaire, de controversiële sleepwet of racistische controles.

[Bij Nader Inzien] https://bijnaderinzien.com/2023/09/18/de-overheid-is-zelf-onveilig/