E

erder berichtten wij al over Microsoft dat zijn team ontsloeg dat verantwoordelijk was voor het in de praktijk brengen van haar ethische principes. Naar nu blijkt, is dit een bredere trend. De Financial Times meldt dat ook Meta, Google, Amazon en Twitter flink aan het snijden zijn in data-ethiekrollen. 

Onze kijk

Big Tech-bedrijven zijn al enige tijd bezig met fikse ontslagrondes. Je zou dan kunnen beredeneren dat het logisch is dat ook de data-ethici daarbij niet gespaard blijven. Maar dat is op ten minste twee manieren niet dubieus. Allereerst is er in maatschappij en politiek veel discussie over de maatschappelijke impact van AI. Die is er met de komst van nieuwe generatieve AI-toepassingen, zoals Midjourney en ChatGPT niet minder opgeworden – integendeel! We staan nog maar aan het begin van het krijgen van grip op deze thematiek. Big Tech-bedrijven horen daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen. Ten tweede zullen de bezuinigingen leiden tot meer druk op de werknemers die achterblijven. Die zullen minder tijd hebben om over de ethische gevolgen van hun werk na te denken, en – voor zover ze daartoch in slagen – minder ruimte ervaren voor het intern opwerpen van kritiek. Data-ethici zijn dan extra hard nodig! Kortom:een slechte ontwikkeling.

https://www.ft.com/content/26372287-6fb3-457b-9e9c-f722027f36b3 (betaalmuur)