W

at men mag verwachten van een Ethische Commissie

Men verwacht vaak dat een Ethische Commissie een uitspraak doet (gevraagd of ongevraagd) over of een bepaald project of technologie ‘verantwoord’ is ja of nee. Men wil ‘closure’, afronding van een onderwerp op dit terrein en een commissie van experts kan dit bieden. In de praktijk is dat juist niet wat je wil van een commissie: immers, een advies is altijd tijd- en contextgebonden en kan nooít een dossier sluiten. In de webinar spraken we ook over de rol van de Commissie in de opvolging van adviezen.

Lees verder op https://ibestuur.nl/artikel/bezint-eer-gij-begint-met-ethische-commissies/