H

et Europees Parlement heeft in haar versie van de AI Verordening diverse aanscherpingen aangebracht. Voor de makers van hoog risico-algoritmen komt de lat hoger te liggen als het gaat om transparantie, accountability en duurzaamheid. Ook worden er meer systemen verboden, waaronder algoritmen die op basis van persoonlijkheidskenmerken voorspellingen doen over het risico op (strafrechtelijke of bestuursrechtelijke) overtredingen (zoals de toeslagenaffaire, etnisch profileren, DUO, Nissewaard). De brede definitief van systemen die onder de verordening gaan vallen, blijft overeind.

Overigens zijn deze wijzigingen nog niet definitief. In de zogenaamde triloog onderhandelen het Europees Parlement en de Raad van Ministers onder leiding van de Europese Commissie om te komen tot een door beide gremia gedragen voorstel.

[PrivacyWeb] https://privacy-web.nl/nieuws/ai-act-in-de-eindfase-meer-grip-op-chatgpt/

[AlgorithmWatch] https://algorithmwatch.org/en/eu-parliament-vote-aiact-june-2023/