De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Staat legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof en daarmee is die uitspraak definitief. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen racisme en discriminatie.

Amnesty International: ‘Alle overheidsinstanties die criminaliteit en fraude bestrijden moeten maatregelen nemen zodat hun werkwijze ook niet meer (onbedoeld) leidt tot discriminatie. Zo’n maatregelenpakket bestaat uit onder meer: strikte instructies voor controles, een mensenrechtentoets voor algoritmen, transparantie, serieuze controle op de uitvoering en extern toezicht.’

https://www.amnesty.nl/actueel/uitspraak-zaak-marechaussee-definitief