I

n opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzocht Hooghiemstra en Partners hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten.

Gemeenten houden bij de inzet van algoritmen soms expliciet, maar vaker impliciet rekening met mensenrechten. Gemeenten zijn op dit thema welwillend, maar ook nog zoekende. Er zou meer samenwerking kunnen plaatsvinden onderling en met softwareleveranciers om mensenrechten te beschermen.

Gemeenten blijken bij de inzet van algoritmen geen speciale voorzieningen te treffen voor rechtsbescherming. Ze vertrouwen op de al bestaande procedures waarmee burgers hun recht kunnen halen.

https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/60dd2c7b98d7821c6468363e