H

et Waterschapshuis doet samen met de Unie van Waterschappen veel aan data-ethiek. Doel is nu vooral: brede bewustwording. Aan Marije Stronks, strategisch adviseur digitale transformatie bij het Waterschapshuis, de schone taak om het gesprek over data-ethiek op alle niveaus en op allerlei manieren vorm te geven. “Bij veel mensen is het kwartje gevallen. Binnen de projecten worden steeds gerichtere vragen gesteld. We zijn er nog lang niet, maar de aandacht groeit.”

Lees verder: https://magazines.interbestuurlijkedatastrategie.nl/ibds/2024/01/leerlijnen-en-bewustwordingsessies-ethiek