T

ijdens een fysieke werksessie gaan we met elkaar aan de slag om een ontwerp te maken voor een overheidsbreed kader voor verantwoorde inzet van Algoritmes. Naast inhoudelijk met elkaar aan de slag te gaan, is een atelier ook de plek om elkaar te ontmoeten. Deze eerste bijeenkomst is inclusief lunch.

Inloop vanaf 9:00 uur, programma start om 9:30.

Voor de zomer is een eerste versie van het Implementatiekader gepubliceerd (Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’ | Rapport | Rijksoverheid.nl). Deze versie is gericht op het bieden van overzicht in de belangrijkste generieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de inzet van algoritmen, en de verplichtingen en richtlijnen die zich lenen voor algemene brede toepassing.

Lees verder op https://algoritmes.pleio.nl/events/view/a691ead6-838e-4a45-86b0-0496d92e6157/atelier-verantwoorde-inzet-algoritmes