D

e Rekenkamer van de Gemeente Rotterdam heeft een verkenning uitgevoerd naar het ethisch gebruik van algoritmes binnen de gemeente. De rekenkamer concludeert onder meer dat er te weinig overzicht is over het gebruik van algoritmes binnen de gemeentelijke organisatie, en dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van ethische principes onvoldoende belegd is. En dat terwijl de rekenkamer concrete voorbeelden is tegengekomen van mogelijk vooringenomen algoritmes.

Het college van B&W is het niet met alle bevindingen van het onderzoek (volledig) eens. Wel heeft het alle zes aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen.

https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/algoritmes/