B

loomberg rapporteert dat sterke interne bezwaren tegen het lanceren van Bard genegeerd werden vanwege de druk om niet achterop te raken bij ChatGPT.

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-04-19/google-bard-ai-chatbot-raises-ethical-concerns-from-employees