W

e geloven heilig in data. Grote hoeveelheden data leggen de wereld vast en de inzet hiervan maakt onze samenleving beheersbaar, voorspelbaar en overzichtelijk. Maar hoe wenselijk is onze datahonger? Voor wie en met welk doel proberen we de wereld om te zetten in data? En moeten we onze morele oordelen wel laten sturen door data? Kom en luister naar filosoof Miriam Rasch over ethiek in tijden van dataïsme.

https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2021/frictie-ethiek-tijden-dataisme-lezing-filosoof/