H

et Europees Parlement maakt zich zorgen over de inzet van AI door politie en justitie.

Hoofdpunten:

  • Menselijk toezicht, open algoritmen en openbare audits
  • Verbod op databases voor gezichtsherkennings, gedragsvoorspelling en scoresystemen
  • Geen geautomatiseerde herkenning voor grenscontroles

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210624IPR06917/artificial-intelligence-in-policing-safeguards-needed-against-mass-surveillance