V

andaag publiceerde de Europese Commissie haar lang verwachte voorstel voor een Europese AI-verordening. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers gaan er nu mee aan de slag, en zullen vervolgens door de Commissie op één lijn gebracht moeten worden. Net zoals bij de AVG gaat dat een lang en complex proces worden, waarbij ook lobbyisten en belangengroeperingen zich verre van onbetuigd zullen laten. Wij proberen de belangrijkste ontwikkelingen op de voet te volgen, zie daarvoor het thema AI-verordening.

Enkele interessante eerste analyses en commentaren: