E

thiek van Kunstmatige Intelligentie

De tweede Aanbeveling die door de Algemene Conferentie is aangenomen is de Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (AI). Een mijlpaal, omdat alle discussies over de ethiek van AI tot nu toe regionaal of sectoraal van karakter waren. Met de Unesco-Aanbeling is er nu een mondiaal kader waar de hele wereld zich aan kan meten.

Door Nederlandse experts is de laatste jaren hard gewerkt om bij te dragen aan de tekst van de Aanbeveling. Het Rathenau Instituut was nationaal waarnemer bij de totstandkoming van de Aanbeveling.  

Een Aanbeveling over de ethiek van AI lag gevoelig bij een aantal lidstaten. Dat werd duidelijk uit de stevige onderhandelingen dit voorjaar en de intensieve behandeling tijdens de AC. Met name de wijze van monitoring en evaluatie leverden levendige debatten op. Voor Nederland waren gendergelijkheid en mensenrechten belangrijke aspecten in de tekst.

https://www.unesco.nl/nl/artikel/unesco-neemt-aanbevelingen-aan-over-open-science-en-over-ethiek-van-ai