D

e tijd dat alle innovaties met data en digitale technologie met gejuich worden ontvangen is voorbij. (Overheids)organisaties worden op de vingers getikt voor privacyschendingen, beschuldigd van discriminatie met algoritmes, en verweten te weinig naar ethische kanten van digitalisering te kijken. Digitale innovaties komen haast alleen nog maar negatief in het nieuws, terwijl het grote voordelen biedt voor mens en milieu. Het is overduidelijk dat deze voordelen alleen nog maar benut kunnen worden door de impact van digitale technologie beter te begrijpen en de negatieve effecten te voorkomen of verzachten. Digitale ethiek biedt daar een praktisch hulpmiddel voor.

Voor veel mensen en functies is deze manier van denken nieuw. In de Workshop Digitale Ethiek leren we u de kansen en de risico’s van digitalisering en data(-analyse) op waarde te schatten. We laten zien waar u rekening mee moet houden, wat gebakken lucht is en welke vragen er echt toe doen. Zo kunt u een sterk begrip kweken binnen uw organisatie over de kansen van technologie en de ethische vraagstukken die daarmee gepaard gaan.

Na afloop begrijpt u welke vraagstukken een gemeente tegenkomt bij de inzet van Google Earth in combinatie met fraudeopsporing of de ethische dilemma’s rond de inzet van videodrones bij de handhaving van de coronaregels. U leert vaardigheden die u direct kunt inzetten in de praktijk, én die essentieel zijn voor een waarde(n)volle inzet van digitale technologie.

Docent: Bart Schermer

https://considerati-academy.nl/opleidingen/workshop-digitale-ethiek-voor-overheden/