T

echnologie en algoritmes bieden veel kansen voor bedrijvenen overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Er zijn echter ook valkuilen aan verbonden, zeker wanneer beslissingen op basis van algoritmes impact hebben op mensen. Er kunnen dan mensenrechten in het geding zijn.

Impact Assesment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) is bijzonder geschikt voor organisaties die algoritmes gebruiken bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze cursus is geschikt voor mensen die zich meer in het IAMA willen verdiepen. Het geeft niet alleen handvatten voor het gebruik van het IAMA, maar ook voor het begeleiden van collega’s die aan de slag willen met het instrument.

Doelgroep

Ambtenaren van gemeenten en ministeries, dan wel professionals uit het bedrijfsleven, die zich bezighouden met waarden en technologie.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Ben je in staat om het IAMA te gebruiken en andere mensen in het gebruik te begeleiden.
  • Ben je je bewust van hoe algoritmes publieke waarden kunnen versterken of ondermijnen.
  • Kun je ethische knelpunten in algoritmes en AI herkennen en krijg je handvatten om deze te ondervangen.
  • Weet je hoe je een ethisch beraadslagingsproces kunt documenteren.
  • Kun je bijdragen aan het debat omtrent publieke waarden in datapraktijken.

https://professionals.uu.nl/nl/cursus/impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes-iama-00651/general