M

et het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 biedt de VNG een selectief overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die uw aandacht verdienen. De jaargang 2023 vormt de derde editie van dit jaarlijks terugkerende rapport. Deze keer staan de onderwerpen registratie van sensoren en algoritmen, desinformatie, de digitale ruimte en digitale veiligheid centraal.

https://vng.nl/artikelen/trendrapport-informatiesamenleving-2023