D

at overheden techniek niet altijd verantwoord inzet, is onlangs breed in het nieuws uitgemeten bij de toeslagenaffaire. Onder de vlag van het programma Publieke Controle op Algoritmes werkt een consortium van 12 overheden aan beleidsinstrumenten om de controle op deze systemen te vergroten.

Het consortium gaat onder meer aan de volgende instrumenten werken:

  • Algoritmekader
  • Algoritmeregister
  • Inkoopvoorwaarden
  • Bezwaarprocedures
  • Instructiekit

De deelnemers in het consortium zijn de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlemmermeer, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, het Kadaster, de Politie, Rijkswaterstaat, de VNG, UWV en het Ministerie van BZK. Dat laatste fourneert ook de subsidie voor het consortium.

https://www.publiekecontrole.com