E

en masterclass aan de hand van teaching cases en een managementsimulatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • essentiële kennis over de organisatie van de digitale overheid
  • inzicht in de essenties van standaarden, gegevensuitwisseling en software
  • publieke waarden, beginselen van behoorlijk bestuur en ethiek
  • de belangrijke patronen in de samenleving door digitalisering van de overheid

http://kafkabrigade.nl/onderwijs/