H

et gebruik van technologie en datatoepassingen gaat gepaard met complexe ethische vraagstukken. Organisaties zullen voor een verantwoorde inzet van data en technologie (zoals AI)  aandacht moeten besteden aan ethische reflectie. Om niet alleen stil te staan bij de mogelijkheden van de technologie, maar om tot een waardengedreven afweging te komen voor de inzet van data en technologie.

Een ideaal middel voor deze reflectie is een data-ethisch gesprek. In deze opleiding leer je hoe je dit gesprek kunt voeren en leiden.

https://www.filosofieinactie.nl/agenda/2023/3/9/opleiding-gespreksleider-data-ethiek